710 Forlags Nettbutikk

Sølvvann

Sølvvann laget av 99,99% rent sølv og destillert vann. Samme produkt blir tappet på flasker med forskjellige etiketter for å unngå milelange bruksanvisninger, og for at kundene lettere skal finne det de trenger.

Etter bestemmelser i EU og Norge er det kun to som er lovlig å selge i Norge, uten å bryte lover, selv om innholdet er det samme.